Przebrana za roszpunkę - welon na głowie to długie włosy ;-)
cóż: nadal nie ma swoich zbyt długich..