Innymi słowy - po wigilii :-D.
Cii... oglądam 'Gage' (Magdę)... po raz setny :-D.
A ten misiek jakoś znajomo mi wygląda :-D.